รหัสสินค้า :2SK1944
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : MOSFET

2SK1944 Fuji Electric

Contact us