รหัสสินค้า : 18NM60N
ผู้ผลิต : STMicroelectronics
ประเภท : MOSFET

Contact us