รหัสสินค้า :18NM60N
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : MOSFET

18NM60N STMicroelectronics

Contact us