รหัสสินค้า : PIC18F14K50-I/SO
ผู้ผลิต : Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us