รหัสสินค้า :2SK1939
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : MOSFET

2SK1939 Fuji Electric

Contact us