รหัสสินค้า : PIC18F1320-I/P
ผู้ผลิต : Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us