รหัสสินค้า : PIC16LF1508-I/P
ผู้ผลิต : Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us