รหัสสินค้า : PIC16HV616-E/SL
ผู้ผลิต : Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us