รหัสสินค้า :2SK1938
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : MOSFET

2SK1938 Fuji Electric

Contact us