รหัสสินค้า : PIC16F913T-I/SO
ผู้ผลิต : Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us