รหัสสินค้า :2SK1931
ผู้ผลิต :Shindengen Electric
ประเภท : MOSFET

2SK1931 Shindengen Electric

Contact us