รหัสสินค้า : PIC16F877-20/PQ
ผู้ผลิต : Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us