รหัสสินค้า :2SK1835
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : MOSFET

2SK1835 Hitachi

Contact us