รหัสสินค้า : PIC16F874A-I/P
ผู้ผลิต : Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us