รหัสสินค้า : PIC16F872-I/SP
ผู้ผลิต : Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us