รหัสสินค้า : PIC16F84A-04/P
ผู้ผลิต : Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us