รหัสสินค้า : PIC16F818-I/P
ผู้ผลิต : Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us