รหัสสินค้า :2SK182E
ผู้ผลิต :Tokin
ประเภท : MOSFET

2SK182E Tokin

Contact us