รหัสสินค้า :2SK1817
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : MOSFET

2SK1817 Fuji Electric

Contact us