รหัสสินค้า :2SK1762
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : MOSFET

2SK1762 Hitachi

Contact us