รหัสสินค้า :2SK170BL
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SK170BL Toshiba

Contact us