รหัสสินค้า :2SK1671
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : MOSFET

2SK1671 Hitachi

Contact us