รหัสสินค้า :2SK1653
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SK1653 Toshiba

Contact us