รหัสสินค้า :2SK1628
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : MOSFET

2SK1628 Hitachi

Contact us