รหัสสินค้า :2SK1573
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : MOSFET

2SK1573 Hitachi

Contact us