รหัสสินค้า :2SK1536
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SK1536 Toshiba

Contact us