รหัสสินค้า :2SK1535
ผู้ผลิต :Shindengen Electric
ประเภท : MOSFET

2SK1535 Shindengen Electric

Contact us