รหัสสินค้า :2SK1530
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SK1530 Toshiba

Contact us