รหัสสินค้า :2SK1525
ผู้ผลิต :Shindengen Electric
ประเภท : MOSFET

2SK1525 Shindengen Electric

Contact us