รหัสสินค้า :2SK1518
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : MOSFET

2SK1518 Hitachi

Contact us