รหัสสินค้า :PDM1405HA
ผู้ผลิต :NIEC
ประเภท : MOSFET Module

PDM1405HA NIEC

Contact us