รหัสสินค้า :2SK1516
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : MOSFET

2SK1516 Hitachi

Contact us