รหัสสินค้า :2SK1506
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : MOSFET

2SK1506 Fuji Electric

Contact us