รหัสสินค้า :09N03LA
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : MOSFET

09N03LA Infineon

Contact us