รหัสสินค้า :2SK1450
ผู้ผลิต :Sanyo
ประเภท : MOSFET

2SK1450 Sanyo

Contact us