รหัสสินค้า :2SK1445
ผู้ผลิต :Sanyo
ประเภท : MOSFET

2SK1445 Sanyo

Contact us