รหัสสินค้า :2SK1413
ผู้ผลิต :Sanyo
ประเภท : MOSFET

2SK1413 Sanyo

Contact us