รหัสสินค้า :2SK1363
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SK1363 Toshiba

Contact us