รหัสสินค้า : 2SK1352
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : MOSFET

Contact us