รหัสสินค้า :2SK1352
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SK1352 Toshiba

Contact us