รหัสสินค้า :2SK1339
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : MOSFET

2SK1339 Hitachi

Contact us