รหัสสินค้า :2SK1317
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : MOSFET

2SK1317 Hitachi

Contact us