รหัสสินค้า :2SK1307
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : MOSFET

2SK1307 Hitachi

Contact us