รหัสสินค้า :2SK1305
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : MOSFET

2SK1305 Hitachi

Contact us