รหัสสินค้า : 2SK1279
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : MOSFET

Contact us