รหัสสินค้า :2SK1279
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : MOSFET

2SK1279 Fuji Electric

Contact us