รหัสสินค้า :2SK1202
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : MOSFET

2SK1202 Hitachi

Contact us