รหัสสินค้า :2SK1188
ผู้ผลิต :Sanken Electric
ประเภท : MOSFET

2SK1188 Sanken Electric

Contact us