รหัสสินค้า : 2SK1188
ผู้ผลิต : Sanken Electric
ประเภท : MOSFET

Contact us