รหัสสินค้า :2SK1170
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : MOSFET

2SK1170 Hitachi

Contact us