รหัสสินค้า : 2SK1170
ผู้ผลิต : Hitachi
ประเภท : MOSFET

Contact us