รหัสสินค้า :2SK1162
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : MOSFET

2SK1162 Hitachi

Contact us