รหัสสินค้า : ON4392
ผู้ผลิต : Philips
ประเภท : RF Transistor

Contact us