รหัสสินค้า : 2SK1120
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : MOSFET

Contact us