รหัสสินค้า :2SK1120
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SK1120 Toshiba

Contact us