รหัสสินค้า : OB494PCP
ผู้ผลิต : Leadtrend Technology
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us